Mültecilere yönelik 2980 hak ihlali

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Mülteci Komisyonu Ege Bölgesinde ocak, şubat, mart ve nisan aylarında mültecilere yönelik yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı.


Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya, Antalya, Burdur, Muğla, Isparta illerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırlanan raporda, dört ayda mültecilere yönelik 2 bin 980 hak ihlalinin yaşandığı aktarıldı.


Komisyon adına açıklamayı okuyan Meral Kaban, yaşanan hak ihlallerinin başında yaşam hakkı ihlali, sağlık ve eğitim ihlali, işkence ve kötü muamelenin olduğunu söyleyerek, sınır dışı tehdidi, çalışma hakkı ihlali sorunlarının da ön planda olduğunu belirtti.


Geri gönderme merkezlerinde olumsuz koşulların olduğunu ifade eden Kaban, GGM’lerde kalan mültecilerin hapis hayatı yaşadıklarını, barınma koşullarının kötü olduğunu, yeterince beslenemediklerini, GGM’lerde aylarca kaldıklarını ve hukuki yardımlara ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını, ayrıca işkenceye maruz kaldıklarını aktardı.


“MÜLTECİLER GÜVENCESİZ VE DÜŞÜK ÜCRETLERLE ÇALIŞIYOR”


Kaban, “Basına sadece sayıdan ibaret olarak yansıyan mülteci ölümlerine insanlık gözünü yummuş; en temel hak olan yaşam hakkı herkesin gözleri önünde ihlal edilmiştir” diye konuştu.


Kaban, mültecilerin emek sömürüsüne maruz kaldığını, güvencesiz ve düşük ücret karşılığında çalıştırılmak zorunda bırakıldığını söyledi.


Mülteci çocukların eğitim haklarına erişemediklerini vurgulayan Kaban, “Anadilde eğitim hakkı tanınmaması hem çocuk hem de eğitimci için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu durum çoğu zaman okula adapte olamayan çocuğun okulu bırakmasına doğru bir sürece evrilmektedir” dedi.