Şiddete uğrayan mülteci kadınlar için Arapça broşür

İzmir Kent Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nin hedef alındığı günlerde mülteci ve göçmen kadınların şiddete maruz bırakıldıklarında ne yapabileceklerini ve nerelere başvurabileceklerini gösteren Arapça bir broşür hazırladı.


Uluslararası İlişkiler için Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ile İzmir Kent Konseyi arasında imzalanan protokol sonucunda hayata geçirilen projeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu da katkı sundu.

"İzmir'de Yerel Kadın Danışma Hizmetlerinin Mülteci ve Göçmen Kadınların Erişimine Daha Açık Hale Getirilmesi" başlığı ile yürütülen proje sonucu 3000 adet bilgilendirici broşür basıldı.


Kent Konseyi’nden verilen bilgiye göre, broşürün amacı şöyle:


“Bu broşür ile ev içi şiddetle mücadele politikalarının mülteci ve göçmenleri de kapsar hale getirilmesini, mülteci ve göçmenlerin sosyal hizmet ve yardım uygulamalarına erişimlerini arttırmada anadilde hizmetin öneminin kabul edilmesini, İzmir Kent Konseyi'nde kurulan mülteci çalışmaları çalışma grubunun ve İzmir Büyükşehir Belediyesinde geliştirilmekte olan sosyal uyum merkezi çalışmalarının hızlandırılmasını amaçlıyoruz. Çalışmamızdan; mülteci ve göçmen kadınlar ve ailelerinin, kadın örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin ve kent konseylerinin, belediyelerin ve kadın örgütlerin kadın danışma merkezleri ile İzmir ŞÖNİM, İl Göç İdaresi ve uluslararası kuruluşların, İzmir'de mülteci ve göçmenlerle çalışan hizmet ve destek birimlerinin, İzmir halkının, mülteci ve göçmenlerin yaşadığı diğer illerdeki belediyeler ve hizmet merkezlerin yararlanmasını ve feyz almalarını hedefliyoruz.”