Medyadaki mülteci temsiliyeti "medya radar" ile izlenecek

Medya ve Mülteci Hakları Derneği, medyadaki mülteci temsiliyetini izlemek üzere "medya radar" çalışmasını başlattığını duyurdu.

Evrensel Gazetesindeki habere göre, geleneksel ve dijital medyada mülteci hakları odaklı bir perspektifin oturması, toplumsal barış için nefretsiz bir medya oluşturma amaçları ile kurulan Medya ve Mülteci Hakları Derneği, medyadaki mülteci temsiliyetini izlemek ve mülteci hakları savunuculuğu yapmak için "medya radar" çalışmasını başlatıyor.


Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Medya ve Mülteci Hakları Derneği, Türkiye’de yaşayan mültecilerin hak ihlalleriyle karşılaştıkları alanların başında medyanın geldiğini belirterek, mültecilerin, iltica, statü, insanca yaşam hakkı, çalışma, barınma, sağlık ve eğitim hakları ve bu haklara yönelik taleplerinin ana akım ve yerel medya kuruluşları tarafından yok sayıldığını, ancak mültecilerin haberlerde sadece dramatize ya da kriminalize edilmiş bir şekilde yer aldığını ifade etti.


Mültecilerle ilgili ayrımcılık karşıtı tutumların aktarıldığı medya içeriklerinin, mülteciler ile Türkiyeli yurttaşların bir arada yaşaması açısından önem taşıdığını dile getiren dernek, mültecilerin medyadaki hali hazırdaki temsilinin, mülteciler hakkında ön yargılar yaratırken bir arada yaşamın önünde de büyük bir engel oluşturduğunu söyledi.

Haber takibinin yanı sıra söz konusu haberlerin kamuoyundaki etkilerini azaltmak için sosyal medya kampanyaları da düzenleneceklerini dile getiren dernek, kampanya kapsamında raporda yer alan haberlerin mültecilerin hayatlarına etkilerine değinilecek ve olası sonuçlarına karşı etkin çalışma yapacak.

Açıklamada, "Mülteciler hakkında üretilen yanlış ve çarpıtılan bilgiler kendini toplum arasında mültecilere yönelik fiili olarak nefret söylemi, yok sayma, ayrımcı uygulama ve linç girişimleri olarak gösterdi. Buna karşın, mülteci haklarını ve hak taleplerini ele alan içerikler ise medyada sınırlı yer bulabildi. "Medya radar" çalışması ile birlikte geleneksel ve dijital medyada mültecilerle ilgili hak ihlallerinin yer aldığı haberlerle ilgili haftalık raporlar yayınlanacak. Raporlarda, mültecilere yönelik nefret söylemi, ayrımcı dil ve yanlış bilgi içeren haberlere dair içerik ve söylem analizleri yer alacak. Mülteci hakları odaklı habercilik terminolojisi ile düzenlenecek haberler yeniden paylaşıma sokulacak. Siz de mültecilere yönelik nefret söylemi, ayrımcı dil ve yanlış bilgi içerdiğini düşündüğünüz haberleri whatsapp, telegram, sosyal medya hesaplarımız ve mail yoluyla bizimle paylaşabilirsiniz" denildi.