3500 Türk ve Suriyeli çocuk "YanYana"

Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Operasyon Bölüm Başkanı Simona Gatti, "YanYana - Suriyeli Mülteci Çocuklar İçin Psikososyal Destek Projesi"nin çok başarılı olduğunu belirterek, "Bunu geleceğe de aktarmamız gerekiyor. Her şeyden önce bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Ortaya önemli bir model koyuldu. AB için projenin sürdürülebilir olması gerçekten önemli." dedi.


Gatti, Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ) tarafından yürütülen projenin değerlendirme toplantısında konuştu.


Projeden son derece heyecan duyduklarını dile getiren Gatti, "2015'ten beri geçici koruma altındaki sığınmacılarla alakalı Türkiye'nin verdiği destek bizi mutlu etmektedir. Derneğin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmak da son derece faydalı oldu. 2013'ten beri gerek Suriyeliler gerekse de Türkiyeli grupları için geliştirdiğimiz çeşitli metotlarla toplum ruh sağlığına katkı sağlamayı amaçladı." diye konuştu.


Simona Gatti, YanYana - Suriyeli Mülteci Çocuklar İçin Psikososyal Destek Projesi'nin çok başarılı olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Proje çok başarılı oldu ve bunu geleceğe de aktarmamız gerekiyor. Her şeyden önce bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Ortaya önemli bir model koyuldu. AB için projenin sürdürülebilir olması gerçekten önemli. Psikolojik olarak okuldaki anılarımız bizim için belirleyicidir. Bazıları güzel bazıları ise zor anılardır. Okul esnasında yaşadıklarınızla kendinizi toplumun bir parçası olarak hissederseniz yetişkin yaşamınızda olumlu etkisi olur. Proje kapsamında bu başarılmış oldu. Okullardaki çocukların toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi ve dil yeteneklerinin ileriye taşınmasıyla toplumun bir parçası olmalarına katkıda bulundunuz. AB'nin geçici koruma altına bulunan Suriyeliler'in topluma entegrasyonu için Türkiye'ye vermekte olduğu bir destek var. Bu da 'mülteciler için kolaylaştırma' olarak adlandırılıyor."

Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İZ Derneği Başkanı Özlem Mumcuoğlu ise derneğin oluşumu ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Toplumsal barış ve önleyici ruh sağlığı konusunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Mumcuoğlu, "2013'te başladık. Esenler ve Bağcılar'da sosyal dezavantajlı okullarda çalışmalarımız oldu. Orada güçlendirme çalışmaları yaptık. Çocuklar okuldan ayrılıyorlardı. Okuldan çıkışları vardı. Uyuşturucu da çok yaygındı. Amaç çocukları okulda tutmaktı. Orada çocuklarla kulüpleri yeniden canlandırdık." dedi.


Proje


Projede 2014-2015 eğitim öğretim döneminden beri Türkiye'de örgün eğitimde ilkokul ve ortaokul seviyesinde yer alan Suriyeli çocukların iletişim problemlerine odaklanıyor.


Çocuklar, dışlanma, psikososyal destek alamama, öğrenmede geri kalma, halihazırda göç ve savaş travması gibi sorunlarla karşılaşırken, bu durum ilerleyen zamanda büyük psikolojik problemlere yol açıyordu.


Suriyeli çocukların sınıfa katılımlarını sağlamak isteyen öğretmenlerin psikososyal destek için kaynaklara ve çift dilli materyallere olan ihtiyacı projenin diğer bir hedefiydi.


Tüm bu sorunların giderilmesine ve ihtiyaçların karşılanmasına hizmet etmek amacıyla geliştirilen YanYana Projesi, Suriyeli mülteci çocuklara yönelik ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığını azaltmayı hedefledi.


Bu gayeyle, ilgili kişi ve kurumlara yönelik psikososyal destek programları yürütülürken, etkin ve sürdürülebilir bir değişim yaratmak için çift dilli kutu oyunu ve grup terapi modelleri gibi kalıcı araç ve metotlar kullanıldı.


Proje kapsamında, ilkokul seviyesindeki kurumlarda Suriyeli mülteci çocukların, bu çocukların öğretmenlerinin, sınıf arkadaşlarının ve okul yöneticilerinin ihtiyaçlarını tespit etmek için etnografi ve nitel araştırma yöntemlerini temel alan bir ihtiyaç analizi çalışması yapıldı.


YanYana Psikososyal Destek Programı İstanbul'da tüm ilçelerde 4 bine yakın öğrenciye yönelik uygulanırken, ayrımcılığı azaltma ve kaynaştırma odaklı interaktif etkinliklerden oluşan program YanYana kutu oyunu da kapsama alındı.