3. Alan Kurdi Çalıştayı 5-6 Mayıs'ta İzmir'de: Kent Mültecileri ve Yerel Yönetimler

Halkların Köprüsü Derneğinin düzenlediği, 3. Alan Kürdi Mülteci Çalıştayı'nda kent mültecileri ve yerel yönetimler konuşulacak.


Halklar arasında eşitlik ve özgürlük temelinde kamusal dostluk ve dayanışma inşa etmek üzere kurulan ve mültecilerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Halkların Köprüsü Derneğinin bu sene üçüncüsünü düzenleyeceği Alan Kurdi Mülteci Çalıştayı'nın ana başlığı 'Kent Mültecileri ve Yerel Yönetimler' olacak. Çalıştayda, yerel yönetimlerin mültecilerle ilgili sorumluluğu ve mültecilerin kent yaşamı içerisinde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.


5-6 Mayıs tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenecek çalıştayda Cumartesi günkü açılış oturumunda Dernek Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, DEÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nde Arş. Görevlisi Adil Çamur, Yunanistan Livadias Belediye Başkanı Polyiou Panagiota, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Akdeniz Belediyesi Eski Eş Başkanı Yüksel Mutlu konuşma yapacak.


Öğleden sonraki oturumunda ise Suriyeli mülteci Ahmad Bakjaji, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Arş. Gör. Dr. Erhan Kurtarır ve Kadir Has Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. Dr. Ezgi Tuncer Gürkaş konuşma yapacak.


Ardından da atölyelere geçilecek. 'Mülteciler ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu' ve 'Mülteciler İçin Kent Yaşamı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı iki çalışma grubu olacak. Atölyelerde, mülteci kent sakinlerinin ve mülteciler üzerine çalışma yapan kurum ve kişilerin katılacağı çalışma gruplarında yapılacak tartışmalarla sonuç bildirgesi hazırlanacak. Çalıştay, herkese açık olacak.


'YEREL YÖNETİMLER BU KONUDA ÖNEME SAHİP'

Çalıştayın çağrı metninde, Türkiye'nin mültecilerle ilgili düzenlemesinde yapılan bazı iyileştirmelere rağmen mülteciler sağlık, eğitim, barınma ve çalışma gibi temel hakların önemli bir kısmına erişemediği hatırlatılarak "Yerel yönetimler işte bu eksikliği kapatabilmek, mültecilerin kamusal hizmetlere erişmesini sağlamak için özel bir öneme sahiptir. Zira yerel yönetimler, bazı iyi örneklerde de tanık olabildiğimiz üzere, özellikle hemşehrilik hukuku vesilesiyle bu güvencesiz hayatları bir ölçüde güvenli bir çerçeveye kavuşturabilir gibi görünüyor. Mültecilerin yerel yönetimler tarafından kentsel yurttaşlar olarak tanınması, onların, bir kentin sakinleri olarak diğer sakinlerle eşit kentsel haklara sahip olmasının; irade gösteren ve bu sayede özgürlüğü de deneyimleyebilen bireylere dönüşebilmesinin hukuksal değilse de sosyal zeminini tesis eder" deniliyor.