Meclise 'kayıt dışı çalıştırılan mülteci işçiler araştırılsın' önergesi

CHP'li Ömer Fethi Gürer, Suriyeli mültecilerin kayıt dışı çalıştırılması sorununun belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması istedi.


Mülteci çalışan sayısındaki artışa dikkat çekerek çalışma yaşamında ciddi düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Gürer, “Ülkemiz vatandaşları ile aynı yerde birlikte çalışan mülteciler için sağlanacak olumlu düzenlemeler aynı zamanda ülkemiz vatandaşlarına da aynen yansımalıdır. İş barışının devamında bu durum mutlaka dikkate alınmalıdır. Ülkemizde genel anlamda mevcut bulunan yapısal sorunlar, taşeron, kayıt dışılık, işsizlik, sendikasızlaştırma, ücret adaletsizliği gibi uygulamaların yanında mültecilerin çalışma yaşamında yarattığı yeni sorunlar da bu anlamda araştırma ve değerlendirmeleri gerekli kılmaktadır. Mülteci çalışanların durumları, birlikte çalıştıkları ülkemiz çalışanları üzerinde etkileri, ilişikleri, alanda karşılaşılan olumsuzlukların kapsamlı araştırılıp çözüm üretilmesi amacı ile Meclis araştırması açılması önemli ve yararlı olacaktır” dedi.


MOBBİNG İÇİN KANUN TEKLİFİ

Bu arada CHP Milletvekili Gürer, işyerlerindeki mobbingin önlenmesi amacıyla uygulanan düzenlemelerin, bu konuda mağduriyet yaşayan çalışanların lehine değiştirilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.