MEB ve UNICEF işbirliğiyle Suriyeli öğrenciler için kılavuz kitapları hazırlandı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik rehberlik ve özel eğitim hizmetleri kılavuz kitapları hazırlandı.


Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik yapılması planlanan eğitim faaliyetleri için rehberlik öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerine dağıtılmak üzere, ayrı ayrı zenginleştirilmiş kılavuz niteliğinde içerikler hazırlandı. Bu içerikler “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri Kılavuz Kitabı” ve “Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Özel Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitabı” şeklinde basılı materyaller haline getirildi. Hazırlanan kılavuz kitapları bu ay içerisinde dağıtılacak.


Türkiye´de yaşayan bir milyonu aşkın Suriyeli geçici koruma statüsündeki çocuğun Türkiye’deki eğitim süreçlerine ve toplumsal yaşama uyumları, yaşadıkları savaş ve göç süreci sonrası destek alabilmeleri için rehberlik çalışmaları ile ilgili özel tedbirler alınması ihtiyacı tespit edildi. Aynı zamanda geçici koruma statüsündeki özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için Türkiye’deki mevcut uygulamalar ile ilgili farkındalık oluşturmak ve gerekli yönlendirmeleri yapabilmek için çalışmalar başlatıldı. Bu amaçla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliği ile geçici koruma statüsündeki Suriyelilere sunulan rehberlik hizmetlerinin etkililiğinin arttırılması amacıyla önümüzdeki yıllarda 81 ilde yapılması planlanan çalışmaları yürütmek üzere 160 rehberlik öğretmenine eğitici eğitimi verildi.


Aynı çalışma kapsamında, 81 ilde özel eğitim ihtiyacı olan geçici koruma statüsündeki Suriyeli öğrencilere sunulan özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ailelerinin bilinçlendirilmesi amacıyla, yapılacak çalışmalarda görevlendirilmek üzere, 154 özel eğitim öğretmeni “Suriyelilere Yönelik Özel Eğitim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” eğitici eğitimine katıldı. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin topluma uyumu için Türkiye’de yürütülen çalışmalar, belirlenen politikalar ve alınan tedbirler, göç, savaş, savaş sonrası travma ve baş etme becerileri, kültürel unsurlar, çok kültürlülük kavramı, bireysel farklılıklar ve uyum süreci, özel eğitim uygulamaları gibi konularda eğitimler verilerek farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.