SETA raporuna göre mültecilerin Türk ekonomisine zararı değil faydası oldu


Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) hazırladığı "Uluslararası Göç Ekonomisi" başlıklı analizde, Dünya Bankası ekonomistlerinin, Türkiye’nin başarılı yaklaşımını örnek göstererek, Avrupa ülkelerinin Suriyeli mültecilerin kamu maliyesini bozacağına dair endişelerinin yersiz olduğunun altını çizdiği belirtildi. Analizde, uluslararası göçün inovasyon, sermaye birikimi, beşeri sermaye, dış ticaret ve iç talep gibi çeşitli kanallar yoluyla ev sahibi ülkelerde ekonomik büyümeyi desteklediği belirtilerek, gelişmiş ülkelerdeki vasıflı göçmen ve mültecilerin üniversitelerde yaptıkları çalışmalar ve gelecek vadeden sektörlerde kurdukları şirketlerin birçok yeniliğin önünü açtığı kaydedildi.


Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin enflasyona etkisini inceleyen araştırmaya göre, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde tüketici fiyat endeksinin yüzde 2.5 azaldığı kaydedilen analizde, "Suriyeli mültecilerin fiyatlar üzerindeki negatif etkisi kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu sektörlerde görülmektedir. Bu durum, Suriyeli mültecilerin kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda ücretleri aşağı çekerek maliyetlerin düşmesine neden olduklarına işaret etmektedir. Diğer taraftan, Suriyeli mültecilerin kayıt içi istihdamın yoğun olduğu sektörlerde tüketici fiyatları endeksini etkilemediği görülmektedir" yorumu yapıldı.