Göç ve mülteci sorunu tüm yönleriyle Düzce Üniversitesi'nde tartışıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Düzce Valiliği’nin katkılarıyla Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresinin ikinci gününde de alanında uzman konukların katılımıyla bilimsel içerikli oturumlar gerçekleştirildi.


Dünyanın en önemli sosyal meselelerinden olan göç ve mülteci konusunun tartışılmasına ön ayak olan Düzce Üniversitesi’nin organize ettiği kongrede, ihtisas sahibi akademisyenler ve araştırmacılar konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki birçok ülkeyi etkileyen ve trajik sonuçlara yol açan göç ve mülteci sorununa karşı insan merkezli çözüm önerilerinin tartışıldığı kongrenin ikinci gününde; “Modern Göç Hareketleri ve Göç Olgusu”, “Türkiye’deki Farklı Milletlerden Göçmenler”, “Mültecilerin İstihdamı” ve “Mültecilerin Çalışma Hayatına Katılımları” başlıklı oturumların yanı sıra “Mültecilerin Farklı Bölgelerdeki Yaşam Deneyimleri”, “Göçün Toplumsal ve Kültürel Etkileri”, “Suriyeli Sığınmacılar: Kimlik ve Uyum” ile “Medya ve Sanat Bağlamında Mülteciler” başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile yerli ve yabancı akademisyenlerin katıldığı oturumlarda, konuyla ilgili muhtemel çözüm önerileri sosyal bilimler perspektifiyle aktarılarak kaynağı insan olan göç ve mülteci problemine karşı karar alıcıların faydalanabileceği yeni yaklaşımlar ve bakış açıları geliştirildi.

Başkanlığını Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’in yaptığı kapanış oturumunda kongrenin genel değerlendirilmesi yapıldı. 1. Uluslararası Göç ve Mülteci Kongresi, kapanış oturumunun ardından sona erdi.