“Suriyeli Mülteciler İçin Eğitim; Kompleks Zorluklar İçin Yaratıcı Çözümler”

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization (THO), Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin eğitim sorununu tartışmak üzere George Washington Üniversitesi Kayıp Nesiller Olmasın Bölümü ile ortak bir panel düzenledi.Karam Vakfı Başkanı Lina Sergie Attar, Suriyeli Aktivist Remi Hassoun, Uluslarası Eğitim Ensitüsü Uzmanı Katherine Miller ve Suriyeli Gençleri Güçlendirme Derneği Başkanı George Batah'ın konuşmacı olduğu “Suriyeli Mülteciler İçin Eğitim; Kompleks Zorluklar İçin Yaratıcı Çözümler” başlıklı panelde, konuşmacılar Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdirle takip ettiklerini belirttiler.

Dr Jessica Anderson moderatörlüğünde, THO Program Koordinatörü Audrey Williams'ın açılış konuşması ile başlayan panelde Suriyeli Mültecilerin eğitim konusundaki çalışmaları, içinde bulundukları zorluklar ve çözümler tartışıldı.

Panelde, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından Kasım 2017'de açıklanan rakamlara da değinildi. Buna göre, Suriyeli mültecilerin sayısı 5.3 milyonu buldu. Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteci sayısı ise 3.2 milyondan fazla. Bunların 800.000'den fazlası okul öncesi ile 12 yaş arasında okul çağındaki çocuklardan oluşuyor. Bu çocukların %59'u ihtiyaç duydukları eğitimi alabiliyorlar, geriye kalan %41'i ise okula gitmiyor. 13.178 Suriyeli öğretmen, Türkiye'deki Geçici Eğitim Merkezlerinde istihdam ediliyor. Kurumlar arası işbirliği yoluyla 37.000'den fazla Türk öğretmen, Türkiye'deki okullarda okutulan Suriyeli öğrencilere destek olabilmek adına eğitim aldılar.

Suriyeli Aktivist Remi Hassoun, Amerika'ya gelmeden önce, 2011 yılında Türkiye'ye gittiğini ve tecrübelerini aktardı. Yarım milyondan fazla Suriyeli'nin, Suriye toprakları içinde eğitim alamadığını belirten Hassoun, şartlar ne olursa olsun, genç neslin eğitim alması gerektiğinin önemini vurguladı.

Suriyeli Gençleri Güçlendirme Derneği Başkanı George Batah ise yüksek öğretim konusunu ve Suriyeli gençlerin büyük bir özveriyle ülkeleri için çalıştığını belirtti. Uluslarası Eğitim Enstitüsü Uzmanı Katherine Miller da kurumlarının Eğitim Acil Cevap Platformu'ndan bahsederek, Suriyeli gençlerin hayal ve amaçlarının diğer ülkelerdeki gençlerden farksız olduğunu söyledi.

Karam Vakfı Başkanı Lina Sergie Attar ise, yüksek öğretim dışında iş yaratma veya girişimci olmanın önemini vurguladı. Reyhanlı'da açtıkları Karam Evinde Türk ve Suriyeli öğrencilerin uyum içinde ortak çalışmalar yürüttüklerini, İngilizce öğrendiklerini belirtirken, Suriyeli genç profesyonellerin de yardımcı olduklarını söyledi. Ayrıca vakıflarının “Bir Suriyeli Mülteci Ailesine Sponsor Ol” kampanyası başlattıklarını belirterek, finansal destek ile ailedeki çocukların maddi ihtiyaçlarının da karşılanmaya çalışıldığını söyledi.