“Mülteci Girişimciliğinin Türkiye Ekonomisine Katkısı Konferansı" İstanbul'da gerçekleştiri

Sabancı Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ActHuman Sosyal kapsama İnsiyatifi’nin ilk konusu “Mülteci girişimciliğinin Türkiye ekonomisine katkısı” oldu. Konuyla ilgili hazırlanan çalışma raporu ve öneriler taslağı bir konferansla değerlendirildi.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen “Mülteci girişimciliğinin Türkiye ekonomisine katkısı” konulu konferansın hazırlık çalışmalarına AB Bakanlığı, DEİK, TOBB, TÜRKONFED, Suriye Ekonomik Forumu, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, ILO, Hacettepe ev Bahçeşehir Üniversitelerinin Göç Araştırma Merkezleri dahil birçok kuruluş destek verdi. Konferansta hem mevzuat açısından ve hem de iş dünyası örgütleri açısından Suriyeli girişimcilere nasıl destek verileceğinin yanında Avrupa’da Türk girişimciliğinin nasıl geliştiği ve ilgili ülkelerin buna nasıl yaklaştığı da değerlendirildi. Ayrıca konferans sonucunda oluşacak sosyal politika önerilerinin kamu ve özel sektörde karar vericilerle paylaşılacağı bildirildi.


"Kadın istihdamı konusunun altı çizilmeli"


Mülteci girişimciliğinin Türkiye ekonomisine katkısı konulu konferansın açılışında konuşan Building Markets Ülke Direktörü Işık Oğuzertem, Suriyelilerin yeni girişimlerle, farklı sektörlerde kurdukları şirketleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ve desteklenmeleri gerektiğinin bilgisini vererek, "Suriyelilerin işgücü piyasasındaki durumu üzerinde düşünülecek konulardan biri. Halen çalışma izni olan Suriyeli sayısı 20 bini geçmiyor. Ancak fiili çalışan sayısı çok daha yüksek. Çalışanların yaklaşık dörtte biri Suriyeli işveren yanında çalışırken, dörtte üçünü Türkiye’li işverenler istihdam ediyor. Vergi ve istihdam gibi konularda Suriyeliler Türkiye'ye katkıda bulunmak istiyorlar ve bu katkılarında kadın istihdamı da önemli, özellikle bu konunun altının çizilmesi gerekiyor" dedi.


"Suriyeli öğrenciler eğitimlerinin akıbeti konusunda endişeli"


Konferasta Suriyeli girişimciler de kurdukları şirketlerden bahsettiler. 2016 yılında kurduğu şirketle ilgili bilgi veren Excellence Center Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Asmaa Joha, "Suriye'de mütevazi bir evim vardı. Evimden bilgisayarım dışında hiç bir eşya almadan Türkiye'ye geldim. 25 Haziran 2016'da şirketimi açtım. Temmuz'da faaliyete geçti. Açtığımız merkezde Arapça, İngilizce, Türkçe dersleri veriliyor. Bu derslerin yanı sıra her iki toplumu nasıl birbirine entegre edebilirizin çalışmalarını da sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Joha, Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili olarak da, "Eğitim sisteminde değişen yeni kararlardan Suriyeli öğrencilerimiz endişeli. Bu konuda alınan kararların daha uzun süreli olması gerekiyor. Çocukların hangi okullara gidecekleri konusundaki endişelerinin giderilebilmesi için bu konuya burada değinmek istedim" ifadelerini kullandı.