"Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü Sempozyumu" Fırat Ü


Teması "Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü" olan 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Fırat Üniversitesinde gerçekleşiyor. 30 Eylül'de sona erecek sempozyumun alt başlıkları şöyle:

Türkiye’de Kamu Yönetimindeki Uyum Çalışmaları

Uyum Kavramı ve Değişim: AB’de Uyum Fikrinin Evrimi

6458 sayılı Kanun çerçevesinde Uyum

Toplumsal Uyum ve Bütünleşmenin bir Aracı Olarak Danışma Meclisleri ve Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme hakları

Uyum Politikalarında Ana Paydaşlar

Göçmenlerin Kültürlenme Eğilimleri, Yer Kimliği ve Bireycilik Toplulukçuluk

Göçmenlerin Sosyo-Psikolojik Bütünleşme Analizi

Göç, Kültürleşme ve Psikolojik Problemler

Uyum Süreçlerinde Yerel Yönetimler

Türkiye’nin Yeni Göç Ve Göçmen Politikaları

Göç ve Kalkınma

Göç, Kamu Düzeni ve Güvenlik

Göç ve Kültürel Etkileşim

Merkezi Düzeyde Göç Yönetimi

Yerel Düzeyde Göç Yönetimi