Göçmen ve mülteci çocukların eğitim yoluyla toplumsal entegrasyonu için 2. öğretmen destek programı


Göçmen ve Mülteci Çocukların Eğitim Yoluyla Toplumsal Entegrasyonu için 1. Öğretmen Destek Programından bir enstantane

Yurttaşlık Derneği ve DVV-International Türkiye* tarafından ortaklaşa yürütülen “Göçmen ve Mülteci Çocukların Eğitim Yoluyla Toplumsal Entegrasyonu için Öğretmen Destek Programı”, göçmen ve mülteci çocukların öğrenim gördükleri okullarda görevli öğretmenlerle yapılacak 12 çalışmadan oluşan online (çevrim içi) bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı ile göçmen ve mülteci çocukların yeni yaşamlarına uyumunu arttırma yönünde kolaylaştırıcı bir rol oynayabilmeleri için öğretmenlerin kişisel ve mesleki becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Eğitim programına, Türkiye’de göçmen ve mülteci nüfusun yoğun yaşadığı kentlerdeki devlet okullarında görev yapan çeşitli branşlardan 100 öğretmenin katılımı hedefleniyor.


Online Öğretmen Destek Programı’nın yoğunlaşacağı tematik alanlar şunlar:


Göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkı

Kapsayıcı eğitim ve ayrımcılığın önüne geçmek

Anadili Türkçe olmayan öğrenciler için öğretim/öğrenme süreçlerinin planlanması

Zor koşullarda öğretmenlik, travma yaşamış çocuklarla çalışma

Demokratik ve katılımcı sınıf yönetimi

Göçmen ve mülteci öğrencilerin kazanımlarının ölçülmesi

Online Öğretmen Destek Programı’nın toplam katılımcı kontenjanı 100 kişidir. Başvuranlar arasından programa katılacak öğretmenler belirlenirken şehir dağılımı, kentteki göçmen-mülteci nüfusun yoğunluğu, göçmen-mülteci öğrencilerin sınıf/okul mevcuduna oranı, mesleki deneyim ve eşit cinsiyet dağılımı gibi kriterler gözetilecektir. Başvurular arasından belirlenecek 100 öğretmenin, online eğitim programının tümüne katılması beklenmektedir. Program sonunda katılımcı sertifikası verilecektir.


Online Öğretmen Destek Programı, 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak tanışma ve oryantasyon oturumu ile başlayacak ve 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacak son tematik buluşma ile tamamlanacaktır. Tematik buluşmalar yukarıda belirtilen alanlarda, her bir alan için takvimde belirtilen Pazar günlerinde olacak şekilde iki haftaya yayılmış 1.5 saatlik iki buluşma şeklinde gerçekleştirilecektir.


Online eğitim portalına erişim ve kullanım bilgileri, program katılımcılarına değerlendirme sürecinin sonunda ulaştırılacaktır.


Online Öğretmen Destek Programı taslak takvimine https://goo.gl/d2qrit bağlantı adresinden ulaşılabilir. Taslak takvim, katılımcılarla birlikte gözden geçirilebilir.


Başvuru koşulları ve değerlendirme


Programa, tüm Türkiye’den ilk-orta-lise düzeyindeki devlet okullarında görev yapan ve sınıflarında/okullarında göçmen/mülteci öğrenciler bulunan sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler başvurabilir.

Başvuranlar arasından 100 katılımcı belirlenecektir. Başvuruculardan, online eğitim programının tümüne katılması beklenmektedir.

Programa son başvuru tarihi 15 Eylül 2017’dir.

Değerlendirme sonuçları, 20 Eylül 2017 tarihinde başvuranlara e-posta yoluyla duyurulacaktır.


İlgilenenler soru ve detaylı bilgi için Öğretmen Destek Programı Eğitim Koordinatörü Soner Şimşek’le soner@hyd.org.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirler.


* Almanya Halk Yüksek Okulları Federasyonu Uluslararası Birlikte Çalışma Enstitüsü Türkiye Ofisi (www.dvv-international.de)