Aydın'da yol izni olmayan mültecilere bilet satışı yasaklandı


AYDIN Valiliği yayınladığı genelge ile 'Yol İzin Belgesi' olmayan Suriyeli mültecilere bilet satan ve taşıyan kişilere idari para cezası uygulanacağını açıkladı.


Aydın Valiliği, il merkezi ve ilçelerinde yaşayan 'geçici koruma' kapsamında bulunan Suriyeli yabancılara, 'Yol İzin Belgesi' olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle Aydın dışına çıkarılmalarının yasaklandığını duyurdu. Valilik genelgesinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde düzenleme yapıldığı belirtildi. Valilik genelgesinde ülkede sayıları 3 milyon 500 bine yaklaşan Suriyelilerin mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin görüldüğü belirtilerek, "Kara, deniz hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmetleri veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü veya İlçesinde Göç İdaresi'ne bağlı birimi bulunan Kaymakamlıklar'ın Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yol İzin Belgesi' bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, 'geçici koruma' kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınmıştır. Kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınarak Aydın sınırları içerinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır" denildi.


Genelgede ayrıca, il sınırları içerinde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeliler'e yanlarında 'Yol İzin Belgesi' olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle Aydın ili dışına çıkarılmalarının yasaklandığı da vurgulanıp, bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını duyuruldu.


GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİNDE DÜŞÜŞ VAR


Valilik açıklamasında 2015 yılından itibaren göçmen hareketliliği yaşandığına dikkat çekilip, "Geçtiğimiz yıla göre bu yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre hareketlilikte yüzde 25'lik düşüş var. Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızdan yasal olmayan yollarla ülkemize giriş yapan düzensiz göçmenlerin yüzde 75'e varan çoğunluğu İstanbul, İzmir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Aydın ve Muğla gibi batı sınırındaki illerimizde yakalandıkları tespit edilmiştir. İlimizin Yunanistan'ın Sisam ve Bulamaç (Farmakosini) adalarına deniz yolu ile transit geçişlerde düzensiz göçmenlerce sıkça tercih edilmesinden dolayı, nüfus hareketliliğinde ve göçmen kaçakçılığı suçlarında yoğunluk yaşanmaktadır" denilerek alınan kararın bu sonuçları önlemeye yönelik olduğunun altı çizildi.