İzmir Emniyet Müdürlüğünden Mülteci Açıklaması


İzmir Emniyeti Yabancılar Şube Müdürlüğünün Suriyeli mülteciler ile ilgili basın açıklamasıdır:


"İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleri ile ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile İl sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmetleri veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli “Yol İzin Belgesi” bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet İl değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile İzmir il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır. İzmir il sınırları içerisinde yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunan firma, şirket ve duraklar tarafından geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli “Yol İzin Belgesi” olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle İzmir il dışına çıkarılmasının yasaklanması ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanması Valilik Makamının 12.07.2017 tarihi ve 2017/1 sayılı Kararları ile uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."